Voluntariat


La missió de la Fundació ONCE és contribuir a la plena inclusió social de les persones amb discapacitat, fent efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació. El voluntariat de la Fundació ONCE es basa en la participació i la implicació dels agents socials, institucionals i econòmics en l'objectiu comú de la inclusió social del ciutadà amb discapacitat.

Les persones beneficiàries del nostre voluntariat seran les persones amb discapacitat que demanin les prestacions i serveis, derivats dels programes que s'activin.

Els programes que abasten el Pla de Voluntariat de Fundació ONCE són:

  • PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ ALS COL·LEGIS: Ens fem ressò a les escoles, per portar el concepte de discapacitat, definir les barreres amb què es troben els diferents grups d'aquest àmbit; i sobretot, proposar conjuntament els alumnes i les alumnes que construeixin un pensament.
  • COL·LABORACIÓ DE LA UNITAT DE VOLUNTARIAT AMB EL MOVIMENT ASSOCIATIU I EMPRESES: La Unitat de Voluntariat i Accions Solidàries de Fundació ONCE, intermèdia, potència i vincula les empreses amb les entitats del moviment de la discapacitat perquè junts puguin realitzar activitats que beneficiïn els dos àmbits.
  • PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ÀREES DE L'ENTITAT: La Unitat de Voluntariat i Accions solidàries participa amb altres àrees de la Fundació ONCE en accions conjuntes.
  • FORMACIÓ I VOLUNTARIAT: Suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, en particular joves, en el marc de la gestió del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Lluita contra la Discriminació, Programa Xtalento, que gestiona la Fundació ONCE.
  • PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT I SUPORT PSICOSOCIAL: Programa suport per facilitar la major independència, i desenvolupament personal de les persones amb discapacitat.