Boluntariotza


ONCE Fundazioaren eginkizuna da "ezgaitasunen bat duten pertsonen gizarteratzean laguntzea, aukera-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa eraginkorra eginez". ONCE Fundazioko boluntariotza eragile sozial, instituzional eta ekonomikoen parte-hartzean eta inplikazioan oinarritzen da, desgaitasuna duten herritarrak gizarteratzeko helburu komunean.

Gure boluntariotzaren onuradunak aktibatzen diren programetatik eratorritako onurak eta zerbitzuak eskatzen dituzten desgaitasuna duten pertsonak izango dira.

Fundación ONCE Boluntario Planean jasotako programak hauek dira:

  • SENTSIBILIZAZIO PROGRAMA IKASTETXETAN: Ikastetxeetan oihartzuna egiten dugu, ezintasun kontzeptua ekartzeko, arlo honetako talde ezberdinek aurkitzen dituzten oztopoak definitzea; eta batez ere, elkarrekin proposatu ikasleei pentsamendu bat eraikitzea.
  • BOLUNTARIOTZA UNITATEAREN LANKIDETZA MUGIMENDU ASOZIATIBOAREKIN ETA ENPRESEKIN: ONCE Fundazioaren Boluntariotza eta Ekintza Solidarioen Unitateak bitartekari, indartu eta lotzen ditu enpresek ezintasunaren mugimenduko entitateekin, elkarrekin bi eremu onuragarri diren jarduerak egin ditzaten.
  • ENTITATEAREN BESTE ARLOEKIN LANKIDETZA PROGRAMA: Boluntariotza eta Ekintza Solidarioko Unitateak ONCE Fundazioaren beste arlo batzuekin parte hartzen du baterako ekintzetan.
  • PRESTAKUNTZA ETA BOLUNTARIOTASUNA: Desgaitasuna duten pertsonak, bereziki gazteak, lan-txertatzeko laguntza, Diskriminazioaren Aurkako Europako Gizarte Funtsaren Programa Operatiboaren kudeaketaren esparruan, Xtalento Programa, ONCE Fundazioak kudeatzen duena.
  • LAGUNTZA ETA LAGUNTZA PSIKOSOZIALAREN PROGRAMA: Desgaitasuna duten pertsonen burujabetza eta garapen pertsonal handiagoa errazteko laguntza programa.