Kargatzen...

Colabora con la Fundación ONCE

...

Abantaila fiskalak

2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, indarrean jarri zen Mezenasgorako pizgarri fiskalak ezartzen dituen 49/2002 Legea. Honek azpitik azalduko dugun Zerga Zergaren dohaintzako kenkariak gehitzea ekarriko du:

Pertsona fisikoen pfeza IRPF, kenkariaren oinarria.

80% Ekitaldian zehar erakunde bati...

40% Dohaintzan eman den gainerakoa.

45% Dohaintzan eman den gainerakoa, aurreko bi urteetan...


Pertsona juridikoak (sozietateen gaineko zerga), kenkariaren oinarria.

35% Aurreko bi zergaldietan ez bazaio erakunde berberari...

40% Aurreko bi zergaldietan erakunde berberari...


Joan onura fiskaletara

Ahora que sabes cuánto te puedes deducir… ¡Colabora!

2023 an mezenasgoko lehentasunezko jarduera gisa kalifikatuta daude ONCE Fundazioaren zenbait programa, eta beraz, kenkari fiskal hobetua dute. Interesa baduzu, galdetu lasai harremanetarako atalean adierazitako kanalen bidez.