Com Col·laborar


Les persones amb discapacitat necessiten la teva ajuda

En un 20% de les llars espanyoles, hi viu almenys una persona amb discapacitat. No obstant això, i malgrat els avanços que s’han assolit les últimes dècades, les persones amb discapacitat continuen sent, en la majoria, un grup social vulnerable. Experimenten nombroses dificultats i s’enfronten a diverses barreres per a desenvolupar la seva vida en igualtat de condicions en aspectes com l’educació, la formació, la feina, la cultura i el lleure...

Tots podem contribuir a canviar aquesta realitat, administracions públiques, entitats privades i particulars com TU.

La Fundació ONCE i la Fundació Æquitas et volem facilitar la teva col·laboració, proposant-te fer, per mitjà del teu TESTAMENT, un LEGAT a favor de la Fundació ONCE. Aquest LEGAT serà utilitzat directament per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves famílies, per mitjà del desenvolupament dels nostres programes i actuacions.

Els beneficiaris potencials de la Fundació són els ciutadans espanyols amb discapacitat, física, intel·lectual, sensorial o mental. Això inclou un ampli espectre de persones que es beneficien directament dels programes i projectes de la Fundació ONCE, incloent-hi nens i gent gran amb diferents tipus de discapacitat, així com les seves famílies.


Herències i llegatsAvantatges fiscals


 
 

La part de l’herència que deixis a la Fundació ONCE no es veurà reduïda pels impostos, ja que la Fundació no està subjecta al pagament de l’Impost de Successions i Donacions pel fet de tractar-se d’una persona jurídica.

D’altra banda, els ingressos que la Fundació ONCE percebi pel LLEGAT que atorguis estaran exempts de l’Impost de Societats pel fet de ser una entitat sense finalitats lucratives (Llei 49/2002).

La majoria de les normes en matèria fiscal són normes en evolució constant que s’adapten a les necessitats socials, econòmiques o jurídiques de cada moment. Per aquest motiu posem a la teva disposició per a qualsevol dubte l’Oficina Tècnica del Conveni. Consulta’ns els dubtes que tinguis.