Historias gracias a tu donación


Imatge de Natalia consultant el seu tablet per veure les tasques que li indica l'aplicació EcaTIC de Fundació ONCE, treball amb suport

La Natalia, les noves tecnologies

La Natalia té una discapacitat intel·lectual i treballa a l’ Hotel Meliá.

Per mitjà d’una tablets (tauleta) i una aplicació anomenada EcaTIC, la Natalia aconsegueix els seus objectius d’assolir una autonomia i eficiència més grans per part del seu preparador laboral. Els seus dubtes, el seu dia a dia, i en definitiva, la seva integració, és més fàcil, i els seus companys veuen en ella una treballadora més.

EcaTIC és un projecte que desenvolupa aplicacions sobre tauletes i que té per objectiu aprofitar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per a desenvolupar una aplicació d’ajuda a l’Ocupació amb Suport..

Si vols veure com la Natalia fa servir EcaTIC EcaTIC i com l’ajuda en el seu dia a dia en la feina, açí tens el vídeo.


Altres històries