Beneficios fiscales

DESEXO FACER UNHA DOAZÓN

Eu son
Información persoal
Call us and we will let you know 915068982 915065125
Operation secured by Popular Payments. Tax deduction of 75% for the first €150

Contacto

Por que solicitamos o seu NIF?

Enderezo
A túa doazón
Non empregue separadores de miles. Use a coma (,) ou o período (.) Para os decimais. Ex .: 1000.25 ou 1000.25.
Pagamento
Frecuencia y detalles bancarios
NÚMERO DE CONTA

Nota: para calquera cambio ou consulta sobre depósitos directos, envíenos un correo electrónico a colabora@fundaciononce.es ou chame ao 91 506 88 25

Se non desexa usar o formulario en liña, pode facer unha doazón na conta da ONCE Foundation: ES98 2038 0626 0860 0011 7231. Indicou toda a súa información para que poida obter beneficios fiscais da súa doazón.

Certificado de IRPF datos. (1)

NOTA (1): En el caso de donaciones realizadas a través de cuenta bancaria, para que el donante pueda aplicarse los beneficios fiscales, la donación que se realiza tiene el carácter de irrevocable.

NOTA (2): Fundación ONCE emitirá un certificado por la donación recibida a los efectos exclusivos de aplicar las deducciones fiscales legalmente establecidas, y se remitirá al donante a principios del año siguiente al que se ha efectuado la donación.