Baldintza legalak

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraikiz, Datuak Babesteko Erregistro Nagusian inskribatutako fitxategi batean sartuko dira formulario honetan bildutako datuak, eta Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzeko ONCE Fundazioa (IFK: G-78661923) izango da haren arduraduna (aurrerantzean, "fitxategiaren arduraduna").

Datu pertsonalak biltzearen helburua datu-base bat sortzea da, bertan jaso dadin fitxategiaren arduradunari dohaintzak egin nahi dizkioten pertsonen eta erakundeen informazioa.

Doan baliatu ahal izango dituzu datuetara sartu, horiek zuzendu, ezereztu eta aurkaratzeko eskubideak (betiere, indarreko legedian jasotako baldintzetan), Lankidetzarako eta Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzeko ONCE Fundaziora idatziz (c/ Sebastián Herrera, 15, 28012 - Madrid), idatzian "LOPD" erreferentzia adieraziz eta zure NANaren fotokopia erantsiz.