Mayor legado

Preguntes Freqüents

 • Si en algun moment canvio d’opinió, puc modificar el testament?

  Sí, el testament o última voluntat es pot canviar tantes vegades com vulguis.

 • Quant em costaria cada vegada?

  En el Testament Obert Notarial, el preu actual s’aproxima als 60 euros quan no superi els 2-3 fulls (que solen ser la majoria dels casos).

 • Un cop faci un llegat, què puc fer amb els béns i drets llegats?

  A més de poder canviar el testament tantes vegades com vulguis i quan ho desitgis, tens plena llibertat per a gaudir dels béns i drets llegats fins al moment de la defunció: podràs vendre’ls, hipotecar-los, donar-los, etc., sense necessitat de notificar-ho, ja que segueixen sent part del teu patrimoni.

 • Per què convé fer un llegat i no una donació després de la defunció?

  Fer un llegat no és incompatible amb la realització d’una donació. Les dues opcions permeten col·laborar amb els qui més ens necessiten.

  La principal diferència rau en el fet que quan es fa un llegat, el testador no es desprèn dels seus béns o drets fins a la defunció. Mentre que la donació es fa efectiva en el moment d’adquirir el compromís amb l’organització. El llegat té al seu favor que el titular, a més de no haver de desprendre’s del bé o dret fins a la defunció, en cas de necessitar de l’objecte que es llega en vida, pot disposar del bé o dret amb plena llibertat.

 • Puc fer un llegat sense perjudicar els meus familiars i alhora premiar la generositat dels qui em cuiden?

  Per descomptat. La legislació espanyola garanteix la protecció de la part de l’herència a què tenen dret els hereus forçosos: cònjuge, fills, néts, etc. Això no impedeix que puguis llegar a favor de persones alienes a la família, si aquest és el teu desig.