LES PERSONES AMB DISCAPACITAT NECESSITEN LA TEVA AJUDA

En un 20% de les llars espanyoles, hi viu almenys una persona amb discapacitat. No obstant això, i malgrat els avanços que s’han assolit les últimes dècades, les persones amb discapacitat continuen sent, en la majoria, un grup social vulnerable. Experimenten nombroses dificultats i s’enfronten a diverses barreres per a desenvolupar la seva vida en igualtat de condicions en aspectes com l’educació, la formació, la feina, la cultura i el lleure...

Tots podem contribuir a canviar aquesta realitat, administracions públiques, entitats privades i particulars com TU.

La Fundació ONCE i la Fundació Æquitas et volem facilitar la teva col·laboració, proposant-te fer, per mitjà del teu TESTAMENT, un LEGAT a favor de la Fundació ONCE. Aquest LEGAT serà utilitzat directament per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves famílies, per mitjà del desenvolupament dels nostres programes i actuacions.

Els beneficiaris potencials de la Fundació són els ciutadans espanyols amb discapacitat, física, intel·lectual, sensorial o mental. Això inclou un ampli espectre de persones que es beneficien directament dels programes i projectes de la Fundació ONCE, incloent-hi nens i gent gran amb diferents tipus de discapacitat, així com les seves famílies.

COM HI POTS AJUDAR

  1. Fes un LLEGAT en el teu testament
  2. Acudeix a un notari amb el DNI
  3. Facilita-li les dades de la FUNDACIÓ ONCE

C/ Sebastián Herrera 15, 28012 Madrid amb el CIF G78661923